داریوش افرا

داریوش افرا

رفیقان یک به یک رفتن مرا با خود رها کردند****همه خود درد من بودن گمان کردم که همدردند

Like 2 users liked it

For add comment Please Login Or Register.
داریوش افرا

بی همگان به سر شود بی تو به سر نمیشود****داغ تو دارد این دلم جای دگر نمیشود

Like 1 user liked it

For add comment Please Login Or Register.
داریوش افرا

سلام

Like 1 user liked it

For add comment Please Login Or Register.
Play List
فریاد زیر آب 13 track
فریاد زیر آب1 4 track
Favorite Artist