Wikiseda Telegram Channel

New music in telegram channel
  Naser Masode > 4shanbe Soori
  Naser Masode > Shalmane Lakoy 2002-08-27
  Naser Masode > Mirza Koochi Khan
  Naser Masode > Ahabogo 1977-04-22
  Naser Masode > Gole Pamchal
  Naser Masode > Mer Za 2002-03-03
  Naser Masode > Hala Chera > Hala Chera
  Naser Masode > Beheshte Gilan > Diltangi
  Naser Masode > Bazar Mach
  Naser Masode > Halachin > Daghule
  Naser Masode > Korashimr > Naser Masoudi Korashimr 07 Nefrin Bar Masti
  Naser Masode > Korashimr > Naser Masoudi Korashimr 02 Nam Name Baran
  Naser Masode > Hala Chera > Avaze Esfahan
  Naser Masode > Hala Chera > Darya Gilaki
  Naser Masode > Parchin > Biya Beshim Kouhan Jor
  Naser Masode > Beheshte Gilan > Goulanah Doost Bedarim
  Naser Masode > Beheshte Gilan > Gilan Tamasha
  Naser Masode > Beheshte Gilan > Koumeh Koumeh
  Naser Masode > Beheshte Gilan > Gile Mardan Khoda Ghovvat
  Naser Masode > Parchin > Safid Roud
  Naser Masode > Parchin > Sazo Avaz
  Naser Masode > Parchin > Gholo Gharar
  Naser Masode > Parchin > Shalman Lakouy
  Naser Masode > Halachin > Guilan Oy Guilan
  Naser Masode > Halachin > Daghule
  Naser Masode > Korashimr > Naser Masoudi Korashimr 09 Ooy Leyli
  Naser Masode > Korashimr > Naser Masoudi Korashimr 05 Korashim
  Naser Masode > Korashimr > Naser Masoudi Korashimr 04 Ashegh Bobom Leyli
  Naser Masode > Korashimr > Naser Masoudi Korashimr 01 Gole Pamchal
  Naser Masode > Hala Chera > Ashegh Shodeam
  Naser Masode > Korashimr > Naser Masoudi Korashimr 10 Shalmane Lakoy
  Naser Masode > Parchin > Nam Name Baran
  Naser Masode > Hala Chera > Morghe Del
  Naser Masode > Khastegarie Bahar
  Naser Masode > Beheshte Gilan > Pa Barandeh
  Naser Masode > Beheshte Gilan > Khebreh Agir
  Naser Masode > Beheshte Gilan > Bykalam
  Naser Masode > Beheshte Gilan > Jan Haz
  Naser Masode > Beheshte Gilan > Cheshmeh
  Naser Masode > Beheshte Gilan > Bazar Mach
  Naser Masode > Parchin > Sazo Avaz Ii
  Naser Masode > Parchin > Goosh Be Zang
  Naser Masode > Parchin > Parchin
  Naser Masode > Halachin > Avaz Esfahan
  Naser Masode > Halachin > Moghadame Esfahan
  Naser Masode > Halachin > Dunya Rashi
  Naser Masode > Halachin > Dunya Rashi
  Naser Masode > Halachin > Dambatu Abr
  Naser Masode > Halachin > Avaz Shur
  Naser Masode > Halachin > Sitare