نریمان nariman
Nariman
Other name
Age
year

nariman StatusComplate Nariman archive

Nariman Albums

03:35
15214
03:23
5357
02:54
7833
03:58
5909
03:24
510
03:11
668
03:42
2314
03:41
7779
2:56
35595
4:17
15563
14:23
19878
03:35
15214
4:9
19219

Nariman Biography [edit]

 

 

نریمان

متاهل

متولد 1356 5 اذر

دارای یک خواهر به نام نسیم و یک برادر به نام نوید

ساکن خیابان فرشته

علاوه بر خوانندگی یک کافی شاب و مغازه در خیابان ونگ به نام شش و هشت

دارای لیسانس کامبیوتر

سایت اختصاصی nariman.ir

 

More...