Wikiseda Telegram Channel

New music in telegram channel
یاسمین Yasamin
Yasamin
Other name
Age
year

Yasamin StatusComplate Yasamin archive
4:59
10212
14349
4:59
10212
14349

Yasamin Biography [edit]

یاسمین از خوانند ه های معروف دهه 30 و اویل دهه 40 می باشد که با خواندن ترانه آبشار بسیار معروف شد.یاسمین بیش از 600 ترانه خوانده وی همچنین حدود 10 برنامه شاخه گل شرکت داشته است، یاسمین که از نظر نوع صدا ، صدای شبیه به الهه دارد ، البته با این تفاوت که می تواند اوج ها را بسیار خوب اجرا کندو صدای رساتر دارد. اکثر آهنگهای یاسمین را بزرگ لشکری و ترانه های آن را مصطفی جنتی عطایی، کریم فکور و دکتر نیرسینا سروده اند، که همکاری یاسمین و حدود .90% ترانه های که خوانده در چارچوب رادیو ایران بود و آن زمان بدلیل اینکه کمپانی های موزیک زیاد متداول نبودند، کمتر ترانه ی بود که فقط مخصوص این کمپانی ها باشد و در استودیوی انها بصورت تخصصی ظبط شده باشد.

More...