رِض Rez
Rez
Other name
Age
year

Rez StatusComplate Rez archive

Rez Albums

03:20
7843
03:08
6972
Rez » 1397
02:37
10025
Rez » Nabood
03:30
17184
03:12
1097
Rez » Nabood
03:30
17184
Rez » 1397
02:37
10025
03:08
6972
03:20
7843
04:04
1330
03:12
1097
Rez » Shorou
01:36
770
Rez » Fasele
02:47
1228

Rez Biography [edit]

نام اصلی رض(رضا) می باشد

او متولد سال 1361 است

چهره او با البوم (رنگی) و اخیرا با البوم (مضمن)دیده شده است