Wikiseda Telegram Channel

New music in telegram channel
نیما مسیحا Nima Masiha
Nima Masiha
Other name
Age
year

Nima Masiha StatusComplate Nima Masiha archive

Nima Masiha Albums

04:29
19164
04:05
14792
03:39
18555
03:32
9690
03:39
18555
04:29
19164
04:05
14792
5:48
23106

Nima Masiha Biography [edit]

از تالار وحدت شروع کردم

گفتن اینکه من از بچگی میخواندم یک حرف کلیشهای است و من فکر میکنم بیشتر خوانندهها از بچگی به خواندن علاقه داشتهاند من هم همینطوری بودم و علاقه زیادی به خواندن داشتم، این علاقه را هم از پدرم به ارث بردم. ایشان مشوق اصلی من بودند. صدای او نیز مثل من تنور دراماتیک است. در خانوادهای بزرگ شدم که به موسیقی خوب و فاخر اهمیت ویژهای میداد و من هم به همین علت بهمرور با موسیقی جهان و سبکهای مختلف آشنا شدم. در کنار این آشنایی تحصیلاتم که در رشته ادبیات بود نیز کمک زیادی برای شناخت قواعد شعری به من کرد. ورودم به عرصه موسیقی به این صورت بود که فراخوانی را در روزنامه همشهری دیدم که تالار وحدت برای تکمیل گروه کر هنرجو میپذیرفت. به تشویق خانوادهام رفتم و در این فراخوان و امتحانی که مرحوم حسین سرشار و آقای موسیسیان آن را میگرفتند، شرکت کردم و قبول شدم. بعد از آن بهعنوان وکالیست تنور شروع به خواندن در گروه کر تالار وحدت کردم و آواز کلاسیک را از مرحوم سرشار و تئوری موسیقی را از گرگی موسیسان آموختم. این قضیه تا سال 72 ادامه داشت و بعد از آن یک وقفهای در خواندنم رخ داد تا سال 77 که با مرحوم بابک بیات آشنا شدم و من بعد از آن خیلی چیزها را که در موسیقی پاپ آموختم از ایشان یاد گرفتم.

More...