Wikiseda Telegram Channel

New music in telegram channel
ناصر رزازی Naser Razazei
Naser Razazei
Other name
Age
year

Naser Razazei StatusComplate Naser Razazei archive

Naser Razazei Albums

8:4
22521
10:30
16744
4:7
9489
8:4
22521
10:30
16744
4:33
8290

Naser Razazei Biography [edit]

به سه رهاتی خوم(وبلاگ کرد وکردستان)

من ناصر محه مدِِِامین له سالی 1334کوچی هه تاوی به رامبر به سالی 1955 زایینی له شاری سنه له دایک بووم .

له ته مه نی شه ش سالی دا نا ردوویانم  بو قو تا بخا نه.

پا ش ته واو کر دنی  دوو سا  ل خو یندن من هه میشه حه ز م له ده  هول کو تان  بوو یانی  هه میشه  چ ده رگام وه ده س که و تبی چ تهنه که ده هو لم  پی لیداوه

هه مدا یم هه با و کم تو ز  یک  به هر ه ی  ده نگ چو شی یان هه بوو . جیاواز له و له ناو خز مه که نی دایکم ده نگ خو ش زور هه بوو.

باوکی دایکم که به حه بیب ئه کبه ر ده لاک نا سر اوه که یه کیک له و ده نگ  خو شا نه ی سه ر ده می  سه ید عه لی ئه سغه ر بووه .به لام هیچ بهرهه میکی تو مار نه کر اوه بو یه که

مین جار له دیی ئار انا نا گو را نیمکوت ودوای ئه وه له مه ریوان گورانیم کوت له ته مه نی دوازه سالی دا تتله مه درسه ی هه دایه ت پر گرامیکم په خش کرد.

له ته مه نی چوارده سالی دا به رنامه ی جومعه و سه رگه رمی له ئیسگه ی سنه له گه ل کا ک ئه شر ه ف (فه ر شا )گورانی (ده سمالی ) تو مار کرد .

من ئه وه لین که شیک بووم که به چوارزاراوهی کو ردی یانی

کرمانجی سورانی  کهلهو ر یو ه هورا می گورانیم کو تووه .

که ئه وکا ره ی من با عیسی ئه وه ده بی که ئه و چوار زاراوه یه لیک  نیز یک بنه وه .

سه با ره ت به گورا نیه کانی فو لکلور...

More...