محمد حاتم زاده Mohamad Hatam Zadeh
Mohamad Hatam Zadeh
Other name
Age
year

Mohamad Hatam Zadeh StatusComplate Mohamad Hatam Zadeh archive

Mohamad Hatam Zadeh Biography [edit]

هنرمند محمد حاتم زاده یکی دیگر از هنرمندان جوان ایلامی است . اکثر کارهای این هنرمند عاشقانه و در مورد عشق به استان خود است . بیشتر ترانه های این هنرمند با نوازندگی استاد مـــصـــطـــفــی کاظمی منتشر شده است.

More...