مترسک Matarsak
Matarsak
Other name
Age
year

Matarsak StatusComplate Matarsak archive

Matarsak Albums

4:57
4153
3:49
5636
3:48
2044
4:31
2257
3:49
5636
4:57
4153
4:31
1638
4:24
1702
4:31
2257
3:36
1586
4:57
1038

Matarsak Biography [edit]

 

 '''مترسک اسم مستعار ترانه سرا و خواننده ی سبک رپ فارسی است که فعالیت خود را از سال 89 آغاز نموده و شعر های او بیشتر در مورد مشکلات سیاسی واجتماعی موجود در کشور است مترسک بیشتر در مورد مشکلاتی چون فقر ، زن آزاری ، دروغ ، تبعیض طبقاتی ، فساد ، فحشا ، جهل و فقر فرهنگی ، شعار زدگی ، دین فروشی ، ریا سالاری ، خرافات ،تفتیش عقایدو دیکتاتوری اعتراض میکند ودر مورد خدا با نگاهی متفاوت صحبت میکند.......

More...