مسعود جلیلیان Masuod
Masuod
Other name
Age
year

Masuod StatusComplate Masuod archive

Masuod Albums

03:26
2676
04:04
3782
03:58
26885
04:05
16713
02:44
6510
4:2
25262
03:58
26885
04:05
16713
3:16
17901
4:2
25262
5:14
17984
3:19
21964

Masuod Biography [edit]

مسعود جلیلیان خواننده و شاعر جوان کرد زبانیست که در محله نقلیه کرمانشاه به دنیا آمده و از معروف ترین آهنگهای وی عشق بازی _ پاتوق و قلیان را می توان نام برد

More...