مسعود جلیلیان Masuod
Masuod
Other name
Age
year

Masuod StatusComplate Masuod archive

Masuod Albums

03:26
2404
04:04
3469
03:58
26517
04:05
16460
02:44
6275
4:2
25054
03:58
26517
04:05
16460
4:2
25054
3:16
17693
5:14
17807
3:19
21754

Masuod Biography [edit]

مسعود جلیلیان خواننده و شاعر جوان کرد زبانیست که در محله نقلیه کرمانشاه به دنیا آمده و از معروف ترین آهنگهای وی عشق بازی _ پاتوق و قلیان را می توان نام برد

More...