مجید کاظمی Majid Kazemi
Majid Kazemi
Other name
Age
year

Majid Kazemi StatusComplate Majid Kazemi archive

Majid Kazemi Albums

Sam Goharbin » CHISTAM {Arrangement}
04:53
621
Majid Kazemi » Javaaneh {Singer} {Composer} {Arrangement}
04:32
7775
Sam Goharbin » Mahroo {Arrangement}
05:28
549
Majid Kazemi » Sellule Marg {Singer} {Composer}
04:44
9561
Sam Goharbin » Zane Khiali {Arrangement}
04:48
774
Sam Goharbin » Biaberim {Arrangement}
04:02
989
Sam Goharbin » Astovizoto {Arrangement}
04:28
550
Sam Goharbin » Deja Vu {Composer}
04:28
602
Shahin Najafi » Radikal {Arrangement}
03:37
321486
Shahin Najafi » Amoo Norooz {Arrangement}
5:21
214896
Shahin Najafi » Tramadol {Arrangement}
4:59
329970

Majid Kazemi Biography [edit]

مجید کاظمی از برجسته ترین آهنگسازان و تنظیم کنندگان موسیقی آلترناتیو ایران می باشد.