مجید کاظمی Majid Kazemi
Majid Kazemi
Other name
Age
year

Majid Kazemi StatusComplate Majid Kazemi archive

Majid Kazemi Albums

Shahin Najafi » Radikal {Arrangement}
03:37
240109
Shahin Najafi » Proltariya {Arrangement}
03:59
127982
Shahin Najafi » Proletariat {Arrangement}
03:59
104459
Shahin Najafi » Tramadol {Composer} {Arrangement}
06:05
86829
Maryam Hooleh » Sade {Composer} {Arrangement}
03:32
2000
Majid Kazemi » Alzheimer {Singer} {Composer} {Arrangement}
05:28
6726
Shahin Najafi » Radikal {Arrangement}
03:37
240109
Shahin Najafi » Amoo Norooz {Arrangement}
5:21
173614
Shahin Najafi » Tramadol {Arrangement}
4:59
261860

Majid Kazemi Biography [edit]

مجید کاظمی از برجسته ترین آهنگسازان و تنظیم کنندگان موسیقی آلترناتیو ایران می باشد.