کوات Kuwat
Kuwat
Other name
Age
year

Kuwat StatusComplate Kuwat archive

Kuwat Albums

No results found.
4:42
2017
6:35
4026
6:13
1426
4:32
1246
6:0
1051
5:30
1116
6:33
1213

Kuwat Biography [edit]

خواننده های این مجموعه (کوات)خانم یلدا عباسی و آقای محسن میزازاده هستش.آهنگ ها به زبان کرمانجی خوانده شده...کرمانج قومیست که بیشتر در خراسان شمالی و بعضی از نواحی کشور ترکیه سکونت دارند...این قوم آمیخته با شعر و موسیقی است و بیشترین ابزار موسیقی مورد استفاده آنها کمانچه و دوتار است.

More...