کامی اس کی Kami S K
Kami S K
Other name
Age
14 year

Kami S K StatusComplate Kami S K archive

Kami S K Biography [edit]

پیمان کریمی ملقب به کامی اس کی در راستا موسیقی رپ فعالیت میکند و او کار خود را در تاریخ پانزده بهمن هزاروسیصدونودوهشت آغاز کرد او اولین آهنگ خود را به نام هرسال بدتر از پارسال منتشر کرد و میگوید چون اتفاقاتی برایم افتاده این شعر را نوشتم و او متولد ۸۴/۵/۱۳ هست......

More...