ایهام وولف Eahamwolf
Eahamwolf
Other name
Age
22 year

Eahamwolf StatusComplate Eahamwolf archive
02:33
975
02:40
672
02:40
672
02:33
975

Eahamwolf Biography [edit]

دست از من بکش من از دنیا دست کشیدم

خوبی نکن به من من تو دنیا خوبی ندیدم

من زایده ی مغز یک وحشتم چ بگویم از غمم

از زیر زمینو بی صددا گریه کردنم

More...