آوش Avash
Avash
Other name
Age
year

Avash StatusComplate Avash archive

Avash Albums

02:57
11419
02:54
9630
03:02
11705
02:54
8799
03:36
2013
3:4
16427
03:02
11705
5:7
30555
3:4
16427
3:24
28802
02:57
11419
1:36
17523

Avash Biography [edit]

 

اسم هنری او آوش است اسم هنری او نشعت گرفته از اسم برادرش است.  

  در شهریور 1358 در تهران به دنیا آمد

  از چندی قبل پیش 2 کار به نام (لیلی و با من نبودی) را بیرون داد

  که ترانه آهنگ ((لیلی)) سروده رها اعتمادی است.

  هم اکنون نیز در هلند زندگی می کند

More...