آوش Avash
Avash
Other name
Age
year

Avash StatusComplate Avash archive

Avash Albums

02:54
9150
03:02
11099
02:54
8461
03:36
1830
3:4
16176
3:24
28523
03:02
11099
5:7
30012
3:4
16176
3:24
28523
1:36
17300

Avash Biography [edit]

 

اسم هنری او آوش است اسم هنری او نشعت گرفته از اسم برادرش است.  

  در شهریور 1358 در تهران به دنیا آمد

  از چندی قبل پیش 2 کار به نام (لیلی و با من نبودی) را بیرون داد

  که ترانه آهنگ ((لیلی)) سروده رها اعتمادی است.

  هم اکنون نیز در هلند زندگی می کند

More...