آوش Avash
Avash
Other name
Age
year

Avash StatusComplate Avash archive

Avash Albums

03:26
10904
03:14
9676
02:57
12635
02:54
10350
03:02
12587
02:54
9398
03:36
2538
03:02
12587
5:7
31678
3:4
16991
3:24
29478
02:57
12635
1:36
18078

Avash Biography [edit]

 

اسم هنری او آوش است اسم هنری او نشعت گرفته از اسم برادرش است.  

  در شهریور 1358 در تهران به دنیا آمد

  از چندی قبل پیش 2 کار به نام (لیلی و با من نبودی) را بیرون داد

  که ترانه آهنگ ((لیلی)) سروده رها اعتمادی است.

  هم اکنون نیز در هلند زندگی می کند

More...