آوش Avash
Avash
Other name
Age
year

Avash StatusComplate Avash archive

Avash Albums

02:54
8878
03:02
10804
02:54
8373
03:36
1781
3:4
16123
3:24
28438
03:02
10804
5:7
29902
3:4
16123
3:24
28438
1:36
17231

Avash Biography [edit]

 

اسم هنری او آوش است اسم هنری او نشعت گرفته از اسم برادرش است.  

  در شهریور 1358 در تهران به دنیا آمد

  از چندی قبل پیش 2 کار به نام (لیلی و با من نبودی) را بیرون داد

  که ترانه آهنگ ((لیلی)) سروده رها اعتمادی است.

  هم اکنون نیز در هلند زندگی می کند

More...