اشکان فدایی یکی از اعضای گروه قدیمی صامت و یکی از دوستان سروش هیچکس بوده و به نوعی می توان گفت که او موفقیت امروزش را مدیون اوست

او در سال 88 بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایران با خواندن ترانه ایران ایران شهرت زیادی را بدست آورد و در سال نود هم با داشتن دو آهنگ در آلبوم انجام وظیفه

بر شهرت خود افزود و اخیرا هم در آلبوم زیر وبم زیر زمین قاف همکاری داشته است

از معروفترین آهنگ های او می توان رفیق و ایران ایران و یک عشق نقره ای و میانه غمهایم و شک و واستا لا...ی می توان اشاره کرد

 

 

 

 


edit Show biography history