آیدین سی کا چی Aidin C Ka Chi
Aidin C Ka Chi
Other name
Age
year

Aidin C Ka Chi StatusComplate Aidin C Ka Chi archive

Aidin C Ka Chi Biography [edit]

آیدین سی کا چی

در مورد لقت سی کاچی ازش پرسیدن ( علی سیس ) در مصاحبه ایی داشت باهاش

گفت سی کا چی معنی خاصی نداره و تو دهنش افتاد یکدفعه

اولین رپر گرگانی نیست ولی اولین گروه موزیک در گرگان هستند

اسم گروه پارتیزان بوده

More...