Wikiseda Telegram Channel

New music in telegram channel
احمد آزاد Ahmad Azad
Ahmad Azad
Other name
Age
56 year

Ahmad Azad StatusComplate Ahmad Azad archive

Ahmad Azad Albums

5:28
18893
6:37
15132
05:28
3054
04:44
2740
3:26
49933
5:6
28263
5:34
20905
5:8
11894
4:12
16925

Ahmad Azad Biography [edit]

احمد آزاد از خوانندگان ایرانی در سبک پاپ، سنتی و مردمی ایرانی است. (این خواننده اصلیتی سیستانی دارد)

آموزش سلفژ را نزد هوشنگ بهشتی و فراگیری و آشنایی با ردیف‌ها و دستگاه‌های موسیقی ایران را نزد تاج اصفهانی آغاز کرد. پس از خروج از ایران و زمانی که در رشته مهندسی برق به تحصیل اشتغال داشت تئوری موزیک را با لقمان ادهمی آغاز کرد.با آمدن سیاوش زندگانی به آمریکا با او همکاری و اجراء کنسرت نمود و هم‌چنین به خواندن ردیف‌های موسیقی دوامی، میرزا عبدالله خان، محمود کریمی و دیگر استادان پرداخت.آشنایی بیشتر احمد آزاد با سبک موسیقی و روش خواندن و اجرا ردیف‌های موسیقی دستگاه اصفهان، پس از آمدن ایرج و گلپایگانی با آمریکا و آشنایی با این دو موسیقیدان بود.آلبوم ها:

خاتونبگو آبادی کجاستمستموشرابیبخونیم و برقصیمعجب شبی بودپرندهدیوونتمنازنین

More...